حسابداری چیست و چگونه یک حسابدار ماهر شوید از دیدگاه موسس بنیاد علم و عمل سه

 در حال حاضر پنجاه درصد تبدیل شدن یک حسابدار مبتدی به حسابدار ماهر معرفی شده است حال نیمی دیگر از این پروسه دلچسب پیش روست و بپردازیم به ادامه بحث جذابمون در مورد چگونه یک حسابدار ماهر شویم .

·تحلیل صحیح رویداد های مالی برای یک حسابدار بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر رویداد های مالی اشتباها شناسایی و ثبت شود عواقب و اثر آن در دفاتر رسمی و تمامی صورت های مالی سازمان نمایان خواهد بود و یک مدیر مالی به آسانی به عدم تبهر حسابدار پی میبرد در بعضی اوقات آنچنان تحلیل های مالی پیچیده میشود که نیاز به بررسی صورت ها و اسناد مالی سال های پیش است . 

جایگاه تحلیل درست رویداد های مالی و یا به زبان ساده تر شناسایی طرفین حساب برای ثبت یک سند حسابداری بسیار مهم است در شرایط پر استرس سازمان و به ویژه ماه اسفند که بازار فعالیت حسابداران گرم است این اشتباهات شدت بیشتری میگیرد با اینکه یک حسابدار صدور سند مشابه را در 11 ماه گذشته انجام داده است ولی مجدد دچار اشتباه میشود علت فقط یک مسئله است اهمیت اعتماد به نفس یک حسابدار به اعمالی که انجام میدهد بالغ بر 80 درصد ثبت اسناد در یک سازمان با هدف واحد یکسان است و  20 درصد ان ثبت های جدید و چالش برانگیز است یکی از روش های ساده برای شناسایی و تحلیل درست رویداد توجه به مرکز ایجاد آن رویداد است

در سازمان های غیر از تولیدی و صنعتی مراکز حساب به چند دسته تقسیم میشوند  مراکز دارایی ، مراکز بدهی ، مراکز سرمایه ، مراکز درامد و مراکز هزینه .

وقتی یک حسابدار متوجه شود که منبع کاهش یا افزایش حساب ها کجاست میتواند رویداد مالی به درستی تحلیل کند و طرفین حساب را به خوبی تشخیص و ثبت سند را با موفقیت انجام دهد.

گاها به علت عدم آموزش درست چه در فضاهای آموزش عالی و چه در آموزشگاه های علمی فرد رویداد را به درستی شناسایی کرده ولی از ثبت صحیح آن بازمیماند پس رسیدن به شناسایی درست

 و ثبت دقیق آن نیازمند دو پارامتر قبل است یعنی درک و اجرای قوانین و دیگر کاربری صحیح و بهره ورانه با نرم افزار های مالی .


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 6412345
تعداد آرا: 1

نظر شما:© 2019 Poyagroup, inc. All rights reserved.