ایجاد شغل
شغل یا پیشه فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است و همچنین اشتغال,عبارت است از هر نوع کار با اجر مادی (دریافت حقوق و دستمزد), چه اینکه برای یک کارفرما باشد ,یا اینکه شخص برای خودش کار کند. به طور کلی به هرنوع مشارکت افراد در فعالیت اقتصادی,اشتغال گفته میشود.امروزه مسئله ی اشتغال برای جوانان، خانواده ها و در نهایت برای دولت ها به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است که به سادگی نحوه ی زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار داده است. حال باید دید که به طور کلی ایجاد اشتغال به عهده ی دولت است و یا بخش خصوصی؟ تصور حاکم در میان مردم این است که این موضوع از وظایف دولت است، ولی در واقع اینطور به نظر می رسد که اگرچه دولت ها موظف به توسعه ی زیرساخت ها و بسترسازی مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای کسب و کار هستند، وظیفه ی اصلی را باید به عهده ی بخش خصوصی دانست. البته طی یک دهه گذشته موضوع کارآفرینی در محیط کسب و کار رواج بسیاری یافته که اغلب افراد آن را با اشتغال زایی اشتباه می گیرند.بنیاد علم و عمل با توجه به تفاسیر فوق توانسته مسیر بسیار جذاب و مهیجی را برای افراد دانشجو ، فارغ التحصیلان فاقد شغل و غیره فراهم آورد.
ما شغل را یک فرآیند سرشار از انرژی مثبت ، خلاقیت و سازندگی فرد شاغل میدانیم و بر خود افتخار میکنیم که توانسته ایم در این راه مثمرثمر باشیم.

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 87712345
تعداد آرا: 2

نظر شما:© 2019 Poyagroup, inc. All rights reserved.