درباره ما
بنیاد علم و عمل به عنوان اولین و تنها بنیاد آموزش-اشتغال جمهوری اسلامی ایران می باشد که توسط یک جوان ایرانی و کارشناس خبره مالی تأسیس شده است. بنیاد یک کارگروه آموزشی اشتغالی از هلدینگ بزرگ مهام مهر است و در راستای آموزش های نوین شغلی و سپس جذب فرد فارغ التحصیل شده در بنیاد است. بنیاد با سه استراتژی تأسیس شده است. ابتدا آموزش علوم کاربردی، ثانیاً اشتغال افراد شرکت کننده در دوره آموزش و در انتها درآمد حاصل از این سیکل صرف مواردی چون کمک به بیماران خاص میشود زیرا تعریف بنیاد نیز به این گونه است.ما در دوره های خود برترین مباحث را تدریس مینماییم، از ماهرترین اساتید دعوت به عمل می آوریم و در نهایت در مجموعه خودمان شما را به اشتغال دعوت مینماییم. در این روزها که بیکاری یکی از اصلی ترین معضل های کشور است، ما بهترین راه حل را پیش روی شما قرار میدهیم و به دور از شعار توانسته ایم گام های عظیم را برای رفع مشکل بیکاری برداریم. دوره ای که در بنیاد از ابتدا برگذار شده و برگذار میشود، دوره علوم مالی است که فرد شرکت کننده را به یک عالم مالی بدل میسازد که بتواند از تمامی چالش های مالی با موفقیت عبور کرده و باعث تعالی خود شود.به علت نوین بودن این سبک در آموزش و اشتغال کشور و برای جلوگیری از هرگونه سودجویی سودجویان ما در ابتداء ثبت نام با شما قرارداد کار منعقد مینماییم و شما مشمول پیروی قوانین کارکنان ما میشوید تا هیچگونه شک و تردیدی در اشتغال پس از آموزش شما شرکت کنندگان ایجاد نشود.ما از آخرین مدل های Human Resourcestraimig و HCE استفاده میکنیم و کارکنان خبره ما هر روز در سدد افزایش علم سازمانی خود هستند تا بتوانند بهترین خدمات در حوزه آموزش و اشتغال را به شما ارائه بدهند. واحد مشاوره آموزش و اشتغال ما از دانش آموختگان دانشگاه های دولتی بوده و در کارخود برند هستند و ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که از جوانان استفاده کنیم زیرا در هر کشوری با هر فرهنگی جوانان آینده سازان آن کشور هستند.بنیاد تمامی پرسنل خود را بیمه تأمین اجتماعی میکند تا آینده آنها تأمین باشد زیرا هر جوانی روزی دوره میانسالی و کهنسالی دارد و از جوانی میبایست فکر آن دوران بود.

ما در فاز دیگر بنیاد علم و عمل در تلاشیم تا با ارائه پکیج های ارزان والکترونیک به تمامی متقاضیان عزیزی که توانایی شرکت در دوره های مارا اعم از مادی و مسافتی ندارند ارائه خدمات آموزشی کرده تا تمام عزیزان بتوانند در هر شهر و بودجه ای که هستند آموزش نوین و کاربردی ببینند.

© 2019 Poyagroup, inc. All rights reserved.